Reklamacje

W przypadku pytań zachęcamy Cię do skontaktowania się poprzez formularz kontaktowy z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

1. Serwis gwarancyjny jest całkowicie darmowy i nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z obsługą serwisową w ramach uzasadnionych zgłoszeń w okresie gwarancji.

2. W przypadku urządzeń elektrycznych podstawą do rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego jest prawidłowo uzupełniona karta gwarancyjna. W przypadku braku dołączenia karty gwarancyjnej lub jej błędnego wypełnienia, reklamacja może zostać odrzucona.

 3. Reklamacja na produkty marki Mission Air® może zostać złożona przez Klienta w jednej z trzech postaci:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji online, dostępnego poniżej,

   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:       biuro@missionair.pl,

    • pisemnie na adres: Mission Air, ul. Balonowa 63, 64-100 Leszno;

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: 

    • imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy Kupującego,

    • numer dowodu zakupu wraz z datą zawarcia umowy,

    • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

    • opis usterki, wady zakupionego produktu raz z datą jej wystąpienia,

    • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Można jak najbardziej skorzystać z gotowego formularza reklamacji, lub z formularza reklamacji online, które są udostępnione poniżej.

4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia odbioru reklamowanego przedmiotu. Przygotowanie oraz zabezpieczenie przesyłki leży po stronie zgłaszającego reklamację.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Państwa o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

6. Kiedy otrzymamy Państwa przesyłkę, serwis dokona jej oględzin, a następnie rozpatrzymy reklamację i się do niej ustosunkujemy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

7. Decyzję reklamacyjną prześlemy na adres e-mail, który został podany w formularzu reklamacyjnym

Przed zgłoszeniem reklamacji i odesłaniem towaru prosimy o kontakt. Możliwe, że będziemy Państwu w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu, który może wynikać np.: z niewłaściwych ustawień pracy danego urządzenia.